-
-
-
 
Yapılandırılmış Finansman

Türkiye ve diğer birçok gelişmekte olan ekonomi için, ihracata dayalı üretim amaçlı hammadde ithalatının yanı sıra enerji ve diğer doğal kaynakların çıkarılması o ülkelerin ihracatı ve ulusal refahı için önem taşımaktadır.

Türkiye ve diğer birçok gelişmekte olan ekonomi için, ihracata dayalı üretim amaçlı hammadde ithalatının yanı sıra enerji ve diğer doğal kaynakların çıkarılması o ülkelerin ihracatı ve ulusal refahı için önem taşımaktadır.

Son yıllarda yüksek seyreden emtia fiyatları daha evvel görülmemiş bir talep artışına ve firmaların ek banka limitlerine ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Bugüne kadar bu ihtiyaçları karşılamada önemli bir rol oynayan Yapılandırılmış Ticaret Finansmanı bu işlevini sürdürmektedir.

Müşterilerine yıllardır yapılandırılmış ihracat öncesi finansman imkânları sunan Ekspo Faktoring, bugüne kadar uluslararası finans kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirdiği 100 milyon ABD dolarının üstündeki yapılandırılmış finansman aracılığıyla sanayicinin ihtiyacı olan hammaddenin tedarik edilmesine katkıda bulunmuştur.

FAALİYET RAPORU