-
-
-
 
Petrol Ürünleri Emtia İthalatı Finansmanı

2012

10,0 milyon ABD Doları

Uzun Vadeli İthalat Garantisi ve Finansmanı

2013

5,2 milyon ABD Doları

Uzun Vadeli İthalat Garantisi ve Finansmanı

2014

7,5 milyon ABD Doları

Uzun Vadeli İthalat Garantisi ve Finansmanı

Petrokok, enerji etkinliği nedeniyle Türk ağır sanayiinde sıkça kullanılan bir petrol atığıdır. Ekspo Faktoring, uluslararası bankalarla yaptığı anlaşmaları derinleştirerek Türk sanayii için büyük önem taşıyan bu ürünün ithalat finansmanını gerçekleştirmiştir.Petrol ürünleri, petrol rafinerilerinde işlenen ham petrolden elde edilen akaryakıt harici yararlı materyallerdir. Ekspo Faktoring, 2014 yılında 15 milyon TL tutarında petrol ürünleri emtia finansmanı gerçekleştirmiştir.

FAALİYET RAPORU