-
-
-
 
Ticari Alacakların Satın Alımı

Alacakların satın alımı diğer bir deyişle Faktoring işlemi Ekspo Faktoring A.Ş’nin iş kollarından biridir.

Alacakların satın alımı, Ekspo Faktoring’in iş kollarından biridir. Bu süreçte Şirket, satıcının bir sözleşme karşılığında alıcıdan doğan ticari haklarını satın alarak bedelini satıcıya peşin ödemektedir. Alacak satın alımı;

  • Güçlü mali yapıya sahip olma,
  • Alacakların denetim ve yönetim imkânı,
  • Alternatif finansman kaynağı sağlama,
  • Sermaye yetersizliği sorunlarına çözüm bulma,
  • Yönetim ve operasyonda kolaylık sağlama,
  • Bildirimsiz işlemlerde müşterinin alıcıyla olan diyaloğunun aynı şekilde devam etmesi gibi olanaklar sağlamaktadır.
FAALİYET RAPORU