-
-
-
 
Maden Ürünleri İthalat Finansmanı

2017

2,2

 

milyon ABD Doları

 

Kısa Vadeli İthalat  Finansmanı

Kömür, enerji ihtiyacının önemli girdilerinden birisini oluşturmaktadır. Ekspo Faktoring, endüstriyel alanda tüketilen ve ev tipi kömür finansmanına aracılık etmektedir. Bu alanda, endüstriyel amaçlı kullanılan kömür ithalatına yönelik akreditif kredisi ve ayrıca yurt içi kömür madeni işletmelerine yönelik nakit finansman desteği sağlanmıştır.

FAALİYET RAPORU