-
-
-
 
Ödeme Garantileri

Ödeme garantileri, açık hesap ihracat yapılan gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerde oluşabilecek ticari riskleri ve ülke risklerini minimize etmek için kullanılan bir enstrümandır.

Ödeme garantileri, açık hesap ihracat yapılan gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerde oluşabilecek ticari riskleri ve ülke risklerini minimize etmek için kullanılan bir enstrümandır. Genellikle bir işlem altında veya belirli bir süre boyunca oluşan borçların ödenmeme ihtimalini kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.

FAALİYET RAPORU