-
-
-
 
Finansal Göstergeler

 

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

Aralık-2021 TL

Aralık-2022 TL

Aralık-2023 TL

       

TOPLAM AKTİFLER

457.220 798.315 1.131.902

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

236.779 305.766 469.940

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000 60.000 60.000

NET İŞLETME SERMAYESİ

234.003 274.145 440.270

FAKTORİNG ALACAKLARI

431.613 701.928 1.030.819

FAKTORİNG BORÇLARI

7.702 10.852 37.812

NET KULLANDIRILAN FONLAR

423.911 691.076 993.007

BANKA BORÇLARI

202.702 466.465 583.463

TOPLAM GELİRLER

111.933 226.237 430.651

FAKTORİNG GELİRLERİ

87.602 190.908 349.071

NET KAR

45.511 74.987 174.174
       
  Aralık-2021 Aralık-2022 Aralık-2023

Cari Oran ( KEZ )

2,07 1,56 1,67

Likidite Oranı ( KEZ )

2,05 1,54 1,61

Net İşletme Sermayesi/Aktiflere Oranı

51 34 39

Likit Aktifler/Aktiflere Oranı

98 95 94

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

48 62 58

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç Oranı) ( KEZ )

0,86 1,53 1,24

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

48 62 58

Faiz Karşılama Oranı (KEZ)

3,17 2,04 2,55

Brüt Kar Marjı

20 27 34

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

17 18 33

Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi)

28 37 56
       

(Bin TL)

Aralık-2021 TL Aralık-2022 TL Aralık-2023 TL

FAKTORİNG GELİRLERİ

87.602 190.908 349.071

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

79.548 183.794 299.388

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

8.054 7.114 49.683

NET DÖNEM KÂRI

45.511 74.897 174.174