-
-
-
 
Finansal Göstergeler

 

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL )

Aralık-2020 TL

Aralık-2021 TL

Haziran-2022 TL

       

TOPLAM AKTİFLER

325.321 457.220 686.604

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

193.208 236.779 270.298

ÖDENMİŞ SERMAYE

60.000 60.000 60.000

NET İŞLETME SERMAYESİ

190.436 234.003 237.406

FAKTORİNG ALACAKLARI

299.265 431.613 604.108

FAKTORİNG BORÇLARI

14.194 7.702 20.967

NET KULLANDIRILAN FONLAR

285.071 423.911 583.141

BANKA BORÇLARI

113.931 202.702 383.254

TOPLAM GELİRLER

62.035 111.933 99.022

FAKTORİNG GELİRLERİ

44.216 87.602 79.365

NET KAR

19.421 45.511 33.519
       
  Aralık-2020 Aralık-2021 Haziran-2022

Cari Oran ( KEZ )

2,45 2,07 1,57

Likidite Oranı ( KEZ )

2,44 2,05 1,56

Net İşletme Sermayesi/Aktiflere Oranı

59 51 35

Likit Aktifler/Aktiflere Oranı

98 98 94

Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı)

41 48 61

Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç Oranı) ( KEZ )

0,59 0,86 1,42

Mali Borçlar/Aktif Toplamı

41 48 61

Faiz Karşılama Oranı (KEZ)

4,05 3,17 2,09

Brüt Kar Marjı

15 20 26

Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi)

8 17 17

Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi)

13 28 36
       

(Bin TL)

Aralık-2020 TL Aralık-2021 TL Haziran-2022 TL

FAKTORİNG GELİRLERİ

44.216 87.602 79.365

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

41.350 79.548 74.700

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

2.866 8.054 4.665

NET DÖNEM KÂRI

19.421 45.511 33.519