-
-
-
 
Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

Misyon

Küresel ekonomide rağbet gören yeni finansman modellerini kurumsal ürün portföyüne ekleyerek, Türk banka dışı finans sektörünün yurt içi ve uluslararası ticaretten aldığı payın artmasına öncülük etmek.

Kurumsal yönetim anlayışı ve yenilikçi ürünlerle sektörde rekabet üstünlüğü elde ederek, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firmayı avantajlı finansman ürünleriyle tanıştırmak.

Müşteri ilişkileri yönetiminde, kalite ve verimlilik esaslı uygulamalara imza atmak.

Uluslararası ticaret konusunda bölgesel lider olmak.

Vizyon

İstikrarlı bir biçimde gelişmeye devam ederek aktif büyüklüğünü arttırmak.

Stratejik Hedefler

İnovatif ürün ve hizmetlerle reel sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap vermek.

Kalite ve verimliliği esas alan hizmet anlayışıyla sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamak.

Farklı sektörlerde faaliyet yürüten şirketler için “özel finansman modelleri” geliştirerek rekabet gücünü korumak.

Türk firmalarının yurt dışı faaliyetlerine finansman desteği sunarak dış ticarete katkı sağlamak.

Çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunarak nitelikli insan kaynağıyla öne çıkan bir şirket olmak.

FAALİYET RAPORU