-
-
-
 
Yönetim Kurulu

Murat Tümay 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Zeynep Akçakayalıoğlu 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şerif Orhan Çolak 
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Akçakayalioğlu 
Yönetim Kurulu Üyesi

Maide Semra Tümay 
Yönetim Kurulu Üyesi

FAALİYET RAPORU