-
-
-
 
Su Ürünleri İhracat Finansmanı

2013

250,0

 

bin ABD Doları

 

Kısa ve Uzun Vadeli İhracat  Finansmanı

2014

1,3

 

milyon ABD Doları

 

Kısa ve Uzun Vadeli İhracat  Finansmanı

2015

8,2

 

milyon ABD Doları

 

Kısa ve Uzun Vadeli İhracat  Finansmanı

2016

14,3

 

milyon ABD Doları

 

Kısa ve Uzun Vadeli İhracat  Finansmanı

2017

7

 

milyon ABD Doları

 

Kısa ve Uzun Vadeli İhracat  Finansmanı

2018

5

 

milyon ABD Doları

 

Kısa ve Uzun Vadeli İhracat  Finansmanı

Deniz ve akarsu kaynaklarında su ürünleri yetiştiriciliği ve işlenmesi ile bunun için gerekli tesis ve altyapının oluşturulmasına yönelik yatırımlar son dönemde hız kazanmıştır. Ekspo Faktoring, muhtelif Avrupa ülkelerine yapılan dondurulmuş balık ve işlenmiş balık ürünleri ihracatına
finansman desteği gerçekleştirmektedir.

FAALİYET RAPORU