-
-
-
 
Sektörel Üstünlükler

Ekspo Faktoring’in Sektörel Üstünlükleri

Reel sektörü çok iyi tanıyan Ekspo Faktoring, geliştirdiği müşteriye özel finansman modelleri, her koşulda yerine getirdiği taahhütleri, güncel gelişmeleri adım adım izleyen deneyimli ekibi ve uluslararası denetçiler tarafından onaylanmış güvenirliğiyle, Türk Faktoring sektörünün aranan ve tercih edilen markalarından biri konumundadır.

Kurumsal Yönetim Anlayışı

Ekspo Faktoring’i sektörde öne çıkaran başlıca unsur; nitelikli insan kaynağına, katma değer ve çözüm odaklı organizasyon yapısına dayanan kurumsal, sürdürülebilir yönetim anlayışıdır. Ağırlıklı olarak bankacılık deneyimine sahip profesyonellerden oluşan kadrosuyla Şirket, proaktif bir biçimde farklı finansman ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmekte ve müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Misyon ve vizyonu doğrultusunda sürekli gelişim ilkesini benimseyen Ekspo Faktoring, bünyesinde istihdam ettiği profesyoneller aracılığıyla faktoring sektöründeki güncel finansal ve hukuki gelişmeleri yakında takip etmekte ve hizmet alt yapısını geliştirmektedir. İnsan kaynağının yetkinliğine büyük önem atfeden Ekspo Faktoring; gerek üyesi bulunduğu Finansal Kurumlar Birliği ve dünyanın en büyük faktoring hizmet ağı olan FCI (Factors Chain International) gerekse özel danışmanlık firmaları tarafından sağlanan eğitim programları aracılığıyla çalışanlarına sürekli eğitim olanağı sunmaktadır.

Güçlü Sermaye Yapısı

Faktoring sektörünün borçluluk oranı en düşük şirketlerinden biri olan Ekspo Faktoring, faaliyetlerinin önemli bir kısmını kendi özvarlığıyla finanse etmektedir. Faaliyetlerinde vade, likidite ve kur risklerinin asgari ölçüde tutulmasına büyük önem veren Şirket, güçlü özkaynak yapısı ve kârlılık oranıyla rakipleri karşısında önemli bir rekabet avantajına sahiptir. Ekspo Faktoring, yılların kurumsal deneyimi ışığında oluşan bu finansman disiplini sayesinde yurt içi ve yurt dışı piyasalarda muhabir, finansör ve kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde yüksek bir itibara sahiptir. Güçlü özkaynak yapısının yanında aktif kalitesiyle de dikkat çeken Ekspo Faktoring, risk katsayısı düşük firmalarla çalışmayı tercih ederek aktif kalitesini korumaktadır.

Etkin Finansman Çözümleri ve Geniş Muhabir Ağı

Ekspo Faktoring’e rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlayan bir diğer unsur ise; Şirket’in yurt içi ve yurt dışı piyasalarda faaliyet gösteren önde gelen muhabir ve finansör kuruluşlar nezdinde sahip olduğu yüksek kredibilitedir. Bu avantajlı konum sayesinde Ekspo Faktoring, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik etkin ve piyasa koşullarına göre cazip finansman modelleri geliştirebilmektedir. Müşteri portföyü ağırlıklı olarak metal ana sanayi, makine teçhizat, dayanıklı tüketim malları, tekstil, deri, kağıt, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluşan Ekspo Faktoring, küresel ve ulusal düzeyde yaşanan dalgalanmalar karşısında proaktif ve hızlı bir biçimde butik finansman modelleri geliştirebilmekte ve müşterilerinin hizmetine sunabilmektedir. Ayrıca, Şirket, tahvil ihracı gibi finansman işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek ulusal ve uluslar- arası piyasalarda faaliyet gösteren muhabir ve finansör kuruluşlar nezdindeki saygınlığını pekiştirmiştir.

Yüksek Düzeyde Müşteri Sadakati

Müşterileriyle karşılıklı güven ilkesine dayanan kalıcı ilişkiler kuran Ekspo Faktoring, faaliyetlerini müşterilerinin mevcut finansman ihtiyaçlarına alternatif çözümler oluşturmakla sınırlandırmayarak firmaların yoğun rekabet koşulları altında potansiyel ihtiyaçlarını da saptamaya çalışmakta ve müşterilerine en doğru finansman, garanti ve nakit yönetimi alternatiflerini sunmaktadır. Bu yaklaşımı sayesinde, Ekspo Faktoring, sektörde en yüksek müşteri sadakatine sahip şirketlerinden biri konumundadır. Aktif kalitesini korumak adına çok seçkin bir müşteri portföyüne sahip olan Şirket, bu yapıyı sürdürülebilir kılmak adına ilgili birimleri aracılığıyla sürekli müşteri ziyareti düzenlemekte ve müşterilerinin yatırımlarını değerli kılmak adına danışmanlık hizmeti vermektedir.

FAALİYET RAPORU