-
-
-
 
Tahvil Aracı

Ekspo Faktoring, başarıyla gerçekleştirdiği tahvil ihracı projesiyle finansman imkanlarını önemli oranda artırmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Temmuz 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-1889 sayılı izni ile 27.07.2012 tarih 56/T-880 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden gerçekleştirilen toplam 50.000.000 TL nominal tutarındaki tahvil ihracının 29.01.2013 tarihinde gerçekleştirilecek Birinci Kupon Ödeme Dönemine ilişkin faiz oranı % 5,7177 olarak tespit edilmiştir.

1.Kupon Ödeme Tarihi: 29.01.2013,
2. Kupon Ödeme Tarihi: 30.07.2013,
3. Kupon Ödeme Tarihi: 28.01.2014,
4. Kupon ve Anapara Geri Ödeme Tarihi: 31.07.2014

FAALİYET RAPORU