-
-
-
 
Yükleme Öncesi Finansman

Ekspo Faktoring A.Ş. ihracat kontratının temliği ve rehni karşılığında müşterilerine yapılacak ihracatın belli bir oranı kadar kredi kullandırabilmektedir.

Ekspo Faktoring A.Ş. ihracat kontratı temliği ve rehni karşılığında müşterilerine yapılacak ihracatın belli bir oranı kadar ön ödeme kullandırabilmektedir. Bu oran; müşteriyle alıcısının ilişkisinin sürekliliği, malın yükleme süresi ve ihracat bedelinin gelmemesi durumunda müşteriye rücu edileceğinden müşterinin kredibilitesi gibi çeşitli parametreler ışığında belirlenmektedir.

Sağlanan bu finansman vasıtasıyla müşteri peşin alımdan fiyat avantajı sağlayabilmekte ya da borç servisi yapabilmektedir.

FAALİYET RAPORU